Tips en advies
028 80 16 63

Zekerheidspakket incl. annuleringsverzekering

LuxCamp raadt aan om een zekerheidspakket af te sluiten en daarnaast een particuliere ziektekosten-, of reisverzekering die de kosten van eventuele schade door ziekte en/of repatriëring tijdens uw reis dekt.

Hoe ben ik verzekerd met het zekerheidspakket?

Het zekerheidspakket dekt uw reiskosten als u annuleert vóórdat u vertrekt.

Het zekerheidspakket kan los aan uw boeking worden toegevoegd voordat de eerste (aan)betaling is gedaan.

U kunt – zonder opgaaf van reden - annuleren tot 60 dagen voor vertrek.

In geval van acute ziekte kunt u 1 dag tevoren vóór 12.00 uur schriftelijk annuleren. Er dient een doktersverklaring te worden overlegd.

-U kunt kosteloos uw boeking wijzigen tot 14 dagen voor vertrek.

-Wat kost het zekerheidspakket?

-Het zekerheidspakket bedraagt 2% van het totaalbedrag. De bedragen die wij hanteren op de gehele website zijn afgerond naar hele bedragen.

-Er geldt een eigen risico van 10% plus de kosten van het zekerheidspakket.

Ziekte/Ongeval/Overlijden

Mocht er een familielid of partner zijn overleden, ernstig ziek zijn of letsel hebben opgelopen door een ongeval kan u uw reis uiterlijk 1 dag voor de vertrekdatum tot 12.00 uur annuleren. Het gaat hierbij om:

-Familieleden van de eerste of tweede graad (ouders, broers/zussen, grootouders, schoonouders, stiefkinderen).

-Een partner met wie u getrouwd bent of een samenlevingscontract heeft.

In geval van ziekte verlangen wij een dokterscertificaat. Het certificaat dient uiterlijk 7 dagen na het annuleringsverzoek door ons ontvangen te zijn. De kosten voor deze verklaring zijn voor de gast zelf. LUX-camp behoudt zich het recht om bij twijfel een verder onderzoek door een eigen arts te organiseren.

Personen ouder dan 75 jaar en personen met chronische ziekten komen niet in aanmerking voor het zekerheidspakket.

Zwangerschap en de gevolgen daarvan worden niet beschouwd als ziekte.

Medische kosten en eventuele materiële schade veroorzaakt tijdens de reis zijn niet verzekerd.

Divers

In geval van een voortijdige terugkeer wegens ziekte, ongevallen, epidemieën, natuurrampen of politieke onrust ter plekke kan het zekerheidspakket niet worden ingezet.

Mocht u de reis willen annuleren omdat u een gunstiger aanbod heeft gevonden op onze website, houdt er dan rekening mee dat er geen nieuwe reis geboekt mag worden binnen de eerste 48 uur.